+84 (0) 243 224 2738 Office@wbcvn.vn Monday – Friday 8:00 AM – 17:30 PM

TIN TỨC & SỰ KIỆN

THÔNG BÁO

V/v nghỉ Lễ 30/4 và 1/5/2022

 - Căn cứ Bộ Luật Lao động

 - Căn cứ điều kiện kinh doanh thực tế tại Công ty

Ban Giám đốc Công ty TNHH WBC Việt Nam thông báo đến toàn thể quý khách hàng và nhân viên về lịch nghỉ Lễ 30/4 và 1/5/2022 như sau:

Toàn bộ cán bộ, nhân viên nghỉ từ ngày 30/4/2022 (Thứ 7) đến hết ngày 3/5/2022 (Thứ 3). Ngày 4/5/2022 (Thứ 4) trở lại làm việc bình thường.

Vậy công ty xin thông báo cho quý khách hàng và nhân viên biết để chủ động sắp xếp thời gian và công việc.

Xin trân trọng cảm ơn!