+84 (0) 243 224 2738 Office@wbcvn.vn Monday – Friday 8:00 AM – 17:30 PM

TIN TỨC & SỰ KIỆN

 

THÔNG BÁO

V/v nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9

 

  • Căn cứ Bộ Luật Lao động
  • Căn cứ điều kiện kinh doanh thực tế tại Công ty

Ban Giám đốc Công ty TNHH WBC Việt Nam thông báo đến toàn thể quý khách hàng và nhân viên về lịch nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2018 như sau:

 

Toàn thể cán bộ, nhân viên được nghỉ 3 ngày liên tục, từ ngày 1/9 (thứ 7)  đến 3/9/2018 (thứ 2). Ngày 4/9/2018 (thứ 3) nhân viên quay trở lại làm việc bình thường.

 

Vậy công ty xin thông báo cho quý khách hàng và nhân viên biết để chủ động sắp xếp thời gian và công việc.

Xin trân trọng cảm ơn!