+84 (0) 243 224 2738 Office@wbcvn.vn Monday – Friday 8:00 AM – 17:30 PM

DỊCH VỤ

『Chúng tôi hướng đến mục tiêu là 1 doanh nghiệp Neo offshore phát huy được trình độ kỹ thuật cao và khả năng tiếng Nhật của nhân viên Việt Nam.』

MAP

アクセス